Κλιματισμός – Aircondition.Τι είναι, πως λειτουργεί (ψύξη, θέρμανση)

Κλιματισμός – Aircondition.Τι είναι, πως λειτουργεί (ψύξη, θέρμανση) Κλιματισμός ονομάζεται η διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας, των επιπέδων υγρασίας, της καθαρότητας και της διανομής του αέρα. Κλιματισμός – air conditioning. Τι είναι και πως λειτουργεί Η έννοια του κλιματισμού Σύστημα κλιματισμού είναι μια συσκευή, σύστημα ή μηχανισμός που σταθεροποιηθεί τη θερμοκρασία του αέρα και…

Read article